Güncel ve tarafsız yeni nesil haber sitesi

SGK Açıkladı:Şartları Taşıyan Herkese Aylık Maaş Ödenecek!

SGK Açıkladı:Şartları Taşıyan Herkese Aylık Maaş Ödenecek!
2.430
05 Eylül 2020 - 14:32

Kimler parayı alabilecek?*17/04/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren doğrultusundan 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

*Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

*Herhangi bir sosyal emniyet kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

*SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 ya da 55 No’lu belge türlerinden bildirilmiş olmak koşullarını bir arada taşımaları ve işverenleri doğrultusundan gereksinim bildirimin yapılması hâlinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları zaman kadar nakdi ücret desteğine hak kazanırlar.

*İşverenleri doğrultusundan kısa çalışma müracaatında bulunulan ve müracaatının kabul edilmesine rağmen gereksinim prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, işverenleri doğrultusundan alakalı devre için eksik gün dilekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi kapsamında verdiği ücretsiz izin olarak güncellenmesi hâlinde, ücretsiz izne ayrıldıkları zaman kadar nakdi ücret desteğine hak kazanırlar.

*15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve tekrar aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal emniyet kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak vakti geçmemek üzere, işsiz kaldıkları zaman kadar nakdi ücret desteğine hak kazanırlar.

*4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi tarafında daha evvelce hak ettiği işsizlik ödeneği vaktini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği yeniden başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak vakti geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanırlar.

Başvuru nereye yapılacak?

*Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere dair aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır. Bu şekilde bildirimi oluşturulan işçiler için alakalı aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün sebebinin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gereksinimdir. 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay ortamında 10 günden çok sigortalı çalıştıranlar ise bu hal değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar aynı eksik gün koduyla Sosyal Emniyet İl Müdürlüklerine/Sosyal Emniyet Merkezlerine bildirirler.

*4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi kapsamında verdiği ücretsiz izin bilgilerine dair işverenler doğrultusundan oluşturulan müracaat ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Fakat bu şekilde programın yürürlükte bulunduğu vaktin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar oluşturulan ve hak doğurucu nitelikteki müracaatlar en çok bir önceki ay için yapılır.

*Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” dilekçesinin ikinci fıkradaki zamanlar ortamında “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler doğrultusundan birinci fıkrada belirti edilen kurallar kapsamında ücretsiz izin müracaatında bulunulması gerekir. Hem de 17/4/2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün sebebi yerine hata neticesi diğer bir koddan bildirim yapanların, eksik gün kodunun değiştirilmesi için SGK’nın alakalı il müdürlüğü/sosyal emniyet merkezine başvurmaları gerekir.

*İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin program süresi kapsamında, alakalı ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün adedinı, işçinin TC Kimlik Numarasını, işçinin IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK müracaat ekranı üzerinden bildirirİşsizlik ödeneği alamayan da müracaat edebilir mi?

*15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen fakat işsizlik ödeneği müracaatına rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ilaveten müracaat yapmalarına gereksinim bulunmaksızın İŞKUR doğrultusundan adeta gerçekleştirilir.

*15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen fakat işsizlik ödeneği müracaatında bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden ya da e-Devletten işsizlik ödeneği müracaatında bulunmaları üstüne İŞKUR doğrultusundan gerçekleştirilir.

Ödemelerin süresi nasıl belirlenir?

Nakdi ücret desteğinin süresi, 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan zamanları kapsar. Cumhurbaşkanı doğrultusundan 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin uzatılması hâlinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.

*15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve tekrar aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteğinin vakti, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasında işsiz olarak geride bıraktığımız süreleri kapsar. Cumhurbaşkanı doğrultusundan 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak vaktin uzatılması hâlinde, nakdi ücret desteği de aynı zaman için uzatılacaktır.

Ödenek kaç lira olacak?

*Nakdi ücret desteğini hak eden her bir şahıs için yapılacak ödeme, 39,24 Türk Lirası olarak tespit edilen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün adedi çarpımı neticesi elde edilen tutara tekabül eder.

*Hesaplanan ödeme tutarından damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

*Nakdi ücret desteği, bir ay ortamında en çok 30 gün olmak üzere ödeme kanalları yolu ile işçinin kendine ödenir.

*Birden çok iş yerinde çalışırken, bu iş yerlerinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar adına işverenler doğrultusundan bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanır. Bu şahıslar adına 30 günden eksik kalan gün adedi kadar nakdi ücret desteği ödenir. İlgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması halinde, bu şahıslar nakdi ücret desteğine hak kazanamaz.

*SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler doğrultusundan oluşturulan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar İŞKUR’a bildirir. İŞKUR, bu bilgileri temel alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8’inde ödemeye başlar. Belirlenen günlerin hafta tatili, yerel bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi hâlinde takip eden ilk iş günü işlemler gerçekleştirilir. Söz hususu sürelerde farklılık yapmaya Bakan yetkilidir.

google news abonelik

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.